Bytový komplex

Pojďte se mrknout jaký zajímavě řešený bytový komplex vznikl na předměstí Stockholmu!

fittja terraces
Foto: Johan Fowelin

Info o projektu:
Název: Fittja Terraces
Autor: Kjellander + Sjöberg Architects
Účel budovy: Obytný komplex
Místo: Botkyrka, Švédsko

Tento obytný komplex se nachází v jižní části švédského Stockholmu ve čtvrti Botkyrka. Autoři projektu je architektonická kancelář Kjellander + Sjöberg Architects. Realizace byla provedená v roce 2013 a zabírá plochu 10 000 metrů čtverečních.

Hlavním záměrem bylo vytvoření kvalitní a homogenní bytovou zástavbu s promícháním různých velikostí domácností a vytvoření příležitost pro bydlení , za účelem dosažení dlouhodobých sociálně-ekonomických možností a živého veřejného prostoru. Parcela pozemku se nachází na svažitém terénu, se kterým si autoři hravě poradili a vytváří tak soukromé zahrady na různých výškových úrovní. Centrální část se nachází uprostřed komplexu a je plná každodenních funkcí a městského života. Nosná konstrukce je provedená z dřevěných rámů. Dřevěné prvky jsou také propsány do exteriéru formou obkladů z dřevěných panelů.


Foto: Johan Fowelin


Foto: Johan Fowelin


Foto: Johan Fowelin


Foto: Johan Fowelin


Foto: Johan Fowelin


Foto: Johan Fowelin


Foto: Situace