Jak bojovat s vlhkým zdivem

Vlhké zdi se nejčastěji objevují u straších staveb, kde nebyla kvalitně provedena nebo zcela chybí hydroizolace. Výsledkem jsou pak nevzhledné zdi a tvorba plísní, které jsou zdraví člověka škodlivé. Jak bojovat proti vlhkosti ve zdech, vám poradí následující článek.

Plaster-removed-rising-damp

Jaké jsou příčiny vlhkosti ve zdech?
Úspěšný boj s vlhkostí začíná odhalením příčiny. Základním předpokladem pro vznik vlhkosti je její vzlínání přes podloží a přilehlé zeminy. Vlhnutí může také způsobovat i skrytá porucha rozvodů vody, topení nebo kanalizace. Pokud se vlhkost neprojevuje po celém objektu, doporučuje se zkontrolovat kvalitu a stav rozvodů, napojení okapů a svodové vody.

Proč bojovat s vlhkostí?
Vlhkost v domě má zásadní vliv na životnost celé stavby, materiály pod vlivem vlhkosti ztrácí svou funkčnost a mohou tak narušit statiku a fungování stavby. Vlhké zdi jsou také ideálním místem pro vznik plísní, které mohou ohrožovat zdraví obyvatel, způsobovat alergie a astma a jiné zdravotní problémy.

  • snižuje hodnotu objektu až o 15 %
  • zvyšuje náklady za vytápění až o 20 %
  • narušuje vzhled fasády, omítky v místnostech
  • ničí nábytek a vybavení v místnosti

Projevy vlhkého zdiva
Vlhkost zdiva se na začátku nemusí úplně projevovat. Nejprve se objeví vlhká místa, která mohou ovšem po čase zmizet. S časem se ovšem mohou opět objevit a vytvořit vlhké mapy se solnými květy. Dalšími příznaky jsou:

  • nepříjemný zápach
  • loupání nátěru
  • opadání omítky

Pomocníci proti vlhkosti
Existuje celá řada způsobů, jak úspěšně bojovat s vlhkostí v domě. Jedním možným řešením jsou těsnící lišty, které se umístí do netěsnících oken nebo balkonových dveří a zabrání se tak pronikání vlhkosti do místnosti. Dalším možným pomocníkem je vysoušeč vlhkosti. Ten dokáže pohltit nadměrnou vlhkost vzduchu a udržet ji na ideálních 40 – 60 %.

Termoizolační nátěr
Termoizolační nátěr se nanáší na zdivo, které je zbavené předchozí malby. Je ideálním řešením do vnitřních špatně větratelných místností. Nátěr dokáže rovnoměrně rozkládat teplo po povrchu zdi a tím odstraňuje tepelné mosty. Odstraní se tak srážení vodní páry a tím i vlhnutí zdi.

Vlhkost po celé zdi
V případě, že se jedná o rozsáhlou vlhkost, která je v celé zdi, doporučuje se kompletní sanace vlhkého zdiva. Sanaci lze provést několika způsoby:

  • injektáž
  • podřezání zdiva
  • sušící a funkční omítky

Sanace betonu a železobetonu
Speciální úpravy vyžadují betonových a železobetonových objektů. Sanace betonu a železobetonu sehrává pak důležitou roli v celkové životnosti objektů. Klíčová je správná volba materiálu s ohledem na to, k čemu bude objekt dále sloužit. Většinou se využívají materiály z oboru stavební chemie.

Injektáž vlhkého zdiva
Sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže začíná napuštěním a vyplněním kapilárních pórů injektážním prostředkem, který se do zdiva vpravuje předem připravenými otvory. Takto vzniklá hydroizolace zabraňuje vodě vzlínat a tím jsou zdi odizolovány od vlhkosti.

Podřezání zdiva
Tento způsob sanace spočívá ve vybourání otvorů do vlhkého zdiva, do kterých je vložena a poté zazděna vhodná izolace. Je důležité ohlídat, aby nedocházelo k sedání zdiva. Doporučuje se tak vzniklou spáru mezi novým a starým zdivem tlakovat cementovým čerpadlem.

Sušící omítka
Klasická omítka často podléhá kapilární vlhkosti a brzy je tak zničena. Oproti tomu minerální sušící omítka, která funguje na bázi praného kvarcitového písku a hydraulických pojiv s minerálními speciálním dodatky, dokáže dlouhodobě plnit sanační i estetickou úlohu.

Při jejím míchání vznikají póry, které nepropustí vodu v jejím kapalném skupenství, ale pouze plynném. Voda tak s sebou nenese rozpuštěné soli, které by pak mohly krystalizovat a na povrchu omítky by vznikaly solné květy.