K čemu slouží Cech suché výstavby Česká republika?

Sdružení Cech suché stavby Česká republika je tu pro veřejnost i firmy, které se zabývají touto stavební problematikou. Sdružení má za úkol informovat, ale také zvýšit dobrou pověst suchých staveb.


Celé sdružení zahrnuje jak firmy, tak dodavatele. Konkrétně se jedná o 7 výrobců, 93 montážních firem, 5 prodejců, 4 výrobci komponentů a 12 středních škol.

Co vše v sobě sdružení zahrnuje

Součástí sdružení jsou přednášky, které jsou určeny pro širokou veřejnost, ale také pro firmy a investory. Tyto přednášky probíhají v několika městech po republice. Dále sdružení pomáhá v případě soudního sporu, kdy doporučí školeného a kvalitního soudního znalce. Poskytuje technické poradenství pro investory, projektanty a soudní znalce. Můžete také žádat o zpracování nezávislého posudku na montážní práce. Veškerá práce sdružení spočívá v podpoře suchých staveb, které získávají svou oblibu u lidí. Dále je to zamezení vzniklých problémů, které jsou při sestavování projektu. Jedním z nejčastějších problémů je špatné financování výstavby a sestavení plánu projektu. Tyto chyby jsou vznikem soudních sporů a dohad s investorem nebo dodavateli. Také se dozvíte, jak zamezit zdržení výstavby nebo celkového pozastavení.

Navštivte oficiální web sdružení suché výstavby v ČR na adrese www.cechsv.cz