Jak vybrat prodejce tepelného čerpadla

Články věnované tepelným čerpadlům se často věnují tipům na výběr samotného produktu. Ovšem, je to osoba prodejce, která má velmi silný vliv na to, jakou jednotku si zákazník nakonec vybere. My se tedy dnes zaměříme na samotný výběr vhodné osoby či firmy, se kterou je vhodné svůj záměr koupě čerpadla konzultovat.

Vlastní servisní tým

Ideálním řešením je, když tepelné čerpadlo instaluje servisní tým prodejce, který má s podobnými pracemi bohaté zkušenosti. Prodejce čerpadel se tedy ptejte, kdo bude provádět instalaci (vlastní servisní tým, doporučená stavební firma, Vy svépomocí).

Nekvalitní instalace může mít za následek nejen nižší výkon čerpadla, ale také jeho kratší životnost. Bohužel, nekvalitní instalace se jen velmi těžko „reklamuje“ a dokazuje. Proto neriskujte, vsaďte na „jistotu“ a preferujte prodejce s vlastním servisním týmem, který se Vám kromě instalace postará i o pravidelnou údržbu.

Produkty prověřených značek

O výběru tepelného čerpadla toho bylo napsáno spoustu. Jeden názorový proud doporučuje „nepřeplácet“ značku a vybrat si levné „neznačkové“ tepelné čerpadlo, které může být o něco méně výkonné, stále však celkově levnější. Druhý názorový proud doporučuje vyhnout se „neznačkovým“ čerpadlům a neriskovat nízký výkon, nedostupnost náhradních dílů, vyšší poruchovost apod.

Bez ohledu na to, ke kterému názorovému táboru máte blíže, jedno je jasné. Určitě se vyplatí vzít v potaz to, jestli tepelné čerpadlo má či nemá udělenu Evropskou značku kvality Q, jež je používána v řadě zemí Evropské unie. Právě tato značka kvality má za cíl „vyčistit“ nekalost na trhu s tepelnými čerpadly, tj. situace kdy:

  • prodejce či výrobce uvádí jiný než skutečný výkon čerpadla (tj. topný faktor)
  • prodejce či výrobce nemají vybudovanou servisní síť s rychlou reakční dobou
  • prodejce či výrobce nejsou schopni garantovat dodávku náhradních dílů v budoucnosti

Evropská značka kvality Q je přidělována pro každou zemi zvlášť, v České republice je certifikační autoritou Česká asociace pro využití tepelných čerpadel. To znamená, že tepelná čerpadla disponující touto značkou v zahraničí nemusí získat toto ocenění v tuzemsku, např. z důvodu nedostatečně husté servisní sítě.

Záruky od výrobce

Na trhu s tepelnými čerpadly se objevuje nešvar, kdy prodejci nabízejí záruky, jimž nejsou schopni dostát. Jedná se přitom o záruky poskytované samotnými prodejci a nikoliv výrobci. U prodejce je vyšší riziko ukončení podnikání než u samotného výrobce, historicky již došlo k situacím, že mladá firma nabízela záruky, kterým následně nebyla schopna dostát a majitelé tepelných čerpadel si pak museli za úplatu nechat opravit tepelné čerpadlo jinde.

To však neznamená, že by záruka od samotného prodejce neměla žádnou váhu. Pokud se jedná o společnost s dlouhou historií, velkým počtem instalovaných čerpadel a zároveň reálnými příklady, kdy prodejce byl schopen nabízené záruky splnit, jedná se určitě o výhodu, kterou je možné vzít v potaz při výběru.